Welke vragen hebben andere jongeren of ouders nog gesteld? Klik op één van de links om de vragen per thema te raadplegen.

Registreren en betalen

Moet je betalen om Swap-Swap te gebruiken?

Ja. Inschrijven kost 50 EUR. Leden van de Gezinsbond en la Ligue des Familles krijgen een fikse korting van 20 EUR. Misschien dat je hierdoor twee keer nadenk voor je inschrijft. Maar dit is juist goed. Swap-Swap wil mensen bijeenbrengen die gemotiveerd zijn om aan een taaluitwisseling mee te doen. En doordat Swap-Swap haar eigen inkomsten heeft, kan reclame worden buitengehouden en blijven jouw gegevens wat ze horen te zijn: privé. Kijk hier naar onze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid.

De inschrijving is gedurende 6 maanden geldig. Er is geen stilzwijgende vernieuwing van het abonnement.

Zijn er naast de inschrijvingskost nog andere kosten verbonden aan Swap-Swap?

Swap-Swap rekent enkel de kost van het abonnement aan om toegang te krijgen tot het platform (50 EUR, of 30 EUR voor de leden van de Gezinsbond of la Ligue des familles). Voor de uitwisseling zelf is het aan de gezinnen om afspraken te maken rond kost en inwoon. Indien de uitwisseling wederzijds is, heffen deze kosten zich gewoonlijk op. Blijft enkel om afspraken te maken rond uitzonderlijke kosten, zoals een toegangsticket voor de film of een pretpark.

Geldt het abonnement voor de hele familie of moet je per kind 50 euro betalen?

Met je abonnement kan je de hele database van Swaps doorzoeken en contacteren. Het abonnement hangt dus niet vast aan één enkel kind uit je gezin. Je kan echter gratis een tweede zoekertje plaatsen voor een tweede kind uit je gezin. Zo is deze broer of zus ook zichtbaar in de database. Na het activeren van je account krijg je een automatische bevestigingsmail. Deze bevat een unieke code voor een gratis tweede account voor je gezin. Let op! Wanneer je een tweede keer registreert, moet je een ander e-mailadres gebruiken. Het e-mailadres moet immers uniek zijn per account.

Is het de bedoeling dat gebruikers zelf een Swapgezin vinden via het platform, of doet Swap-Swap dit voor ons?

De gebruikers van Swap-Swap zoeken zelf hun Swapgezin. Swap-Swap voorziet geen tussenkomst of bemiddeling.

Anders dan bij een bemiddelingsdienst kan je contact leggen met verschillende Swapgezinnen. Je hebt ook zelf de controle over met wie je een uitwisseling wil organiseren.

Over uitwisselen

Onze zoon/dochter is enig kind. Blijft het kind van het Swapgezin ook daar samen met mijn zoon/dochter?

De manier van uitwisselen spreken de gezinnen gewoon onderling af. Meestal gaat het om één Franstalig en één Nederlandstalig kind, die beurtelings samen een paar dagen doorbrengen in het Franstalige gezin en daarna in het Nederlandstalige gezin (of omgekeerd). Indien uw zoon/dochter enig kind is, is dit ook het meest logisch.

Voor welke leeftijdsgroep is Swap-Swap geschikt?

Swap-Swap staat open voor alle kinderen en jongeren tussen 8 en 22 jaar. Vaak is het goed om op jonge leeftijd aan een uitwisseling te beginnen. Kinderen passen zich heel vlot aan en slorpen een nieuwe taal heel makkelijk op. Oudere kinderen hebben dan weer het voordeel dat ze al iets meer Frans kennen. Dit maakt het contact dan weer makkelijk. Zo zijn er voordelen aan alle leeftijden!

Is het de bedoeling dat gebruikers zelf een Swapgezin vinden via het platform, of doet Swap-Swap dit voor ons?

De gebruikers van Swap-Swap zoeken zelf hun Swapgezin. Swap-Swap voorziet geen tussenkomst of bemiddeling.

Ik zie het niet zitten om een meerdaagse uitwisseling te doen. Voor een daguitstap ben ik wel bereid. Is dit ook mogelijk?

Ja. Een daguitstap is interessant en leuk. Je kiest zelf de formule die het best bij jou past en zoekt dan een Swap in de andere taalgroep die die formule ook ziet zitten.

Kan je ook Swappen tijdens schooldagen?

Of dit realistisch is, hangt van een aantal dingen af. In de eerste plaats jouw school en de school van je Swap. Wanneer je Swapt tijdens schooldagen, volg je immers les in de school van jouw Swap tijdens je verblijf bij je Swapfamilie. En wanneer je Swap bij jou thuis logeert, volgt zij of hij de lessen mee in jouw klas. Je hebt hiervoor het expliciete akkoord nodig van beide scholen. Swap-Swap kan niet tussenkomen om zo’n akkoord te bekomen.

Sommige scholen staan hier zeker voor open, of moedigen het zelfs aan. Andere scholen hebben de mogelijkheid niet. Een uitwisseling tijdens de schooldagen zal wellicht ook zinvoller zijn wanneer jij en je Swap in hetzelfde jaar zitten en een vergelijkbare studierichting volgen. Contacteer dus samen met je ouders je leerkracht of directie en overleg je vraag en de eventuele voorwaarden met hen.

Is mijn Frans goed genoeg om te Swappen?

Het korte antwoord is ja. Zelfs als absolute beginner kan je meedoen aan een taaluitwisseling. De ervaring van andere jongeren leert dat jongeren die nog bijna geen Frans kennen, in de eerste plaats veel luisteren en proberen te begrijpen wat hun Swap zegt. Dit kan best wel wat inspanning vragen. Met een basiskennis Frans voel je je wellicht wat sneller op je gemak bij he Swapfamilie. Je begrijpt hen immers beter en kunt zelf al wat zeggen. Maar je moet echt geen vlotte spreker zijn in het Frans om aan een uitwisseling te kunnen deelnemen. Je Swapfamilie weet immers dat jij het Frans aan het leren bent, en zal daarmee rekening houden.

Moet ik zelf Frans kunnen als ouder van een Swap?

Nee. Wanner jij en/of je partner een basiskennis Frans hebben, zal het wellicht makkelijker zijn om berichten uit te wisselen en afspraken te maken met de Swapfamilie van je zoon of dochter, zeker als de ouders van de Swapfamilie ook geen Nederlands spreken, en jullie geen enkele andere gemeenschappelijke taal kennen. Maar met wat goede wil en Google Translate kom je al heel ver.

Wij willen graag een Swap thuis ontvangen, maar onze dochter/zoon is nog niet klaar om op logement te gaan in een andere familie. Kan dit?

Ja. Je bepaalt zelf hoe je je uitwisseling wilt organiseren. Wil of kan je alleen een Swap bij je thuis ontvangen, of wil of kan je juist alleen naar jouw Swapfamilie gaan? Jij bepaalt welke formule het beste bij jou past. De voorwaarden en inschrijvingsprijs blijft wel gelijk voor alle deelnemers aan het platform. Je kan uiteraard na je inschrijving je voorkeur nog aanpassen.

Kunnen we via Swap-Swap contact opnemen met een jongere als we zelf geen kind van die leeftijd in huis hebben, maar bijvoorbeeld om een au pair te vinden?

Nee. Swap-Swap gaat ervan uit dat elke deelnemende familie een kind of jongere in huis heeft die zelf wil Swappen.

Is Swap-Swap mogelijk in éénoudergezinnen?

Uitwisselen is zeker mogelijk in éénoudergezinnen.

Hoe lang zou een Swap bij ons verblijven?

Het doel van Swap-Swap is om Swaps en hun ouders met elkaar in contact te brengen, zodat ze een uitwisseling kunnen organiseren. De gezinnen bepalen zelf wanneer en hoelang ze uitwisselen.

Zijn er ook uitwisselingen mogelijk met Duitstaligen?

Voorlopig richt Swap-Swap zich enkel tot Franstalige en Nederlandstalige gezinnen. In functie van de vraag, kunnen we het platform uitbreiden naar het Duits.

Moeten wij automatisch kandidaat zijn om gastgezin te worden of kan onze zoon/dochter ook enkel verblijven in een Franstalig gastgezin?

In de meest klassieke vorm van uitwisselingen zijn beide gezinnen inderdaad om beurten gastgezin voor elkaars kinderen. We hebben echter gemerkt dat in de praktijk heel wat mensen om praktische of andere redenen een andere formule verkiezen. Sommigen kunnen of willen enkel naar een ander gezin gaat om te logeren, terwijl anderen juist enkel gastgezin willen zijn. Nog anderen stellen voor om samen daguitstappen te maken, of om enkel uit te wisselen overdag zonder te blijven logeren. Het leuke aan Swap-Swap is dat iedereen op zoek kan gaan naar een Swap die een gelijkaardige formule verkiest.

Anderzijds is het bij Swap-Swap zo dat in principe iedereen die zich inschrijft, dit (deels) doet vanuit de motivatie om de andere taal te leren. Hou er dus best rekening mee dat in de formule die u voorstelt, er ruimte is voor de Franstalige Swap om samen met uw zoon/dochter Nederlands te spreken.

Swap-Swap gebruiken

Kunnen andere gebruikers de naam, het telefoonnummer, adres en e-mailadres van de andere gebruikers zien?

Nee. De andere gebruikers zien enkel de voornaam van de verschillende gezinsleden. De contactgegevens zijn niet zichtbaar. Indien u contact wil opnemen met een familie buiten Swap-Swap om, moet u eerst via de chat contactgegevens uitwisselen.

Hoe garandeert Swap-Swap de veiligheid van het platform?

Bij Swap-Swap hebben de jongeren en ouders uit een gezin dezelfde account. . Het account is bovendien gekoppeld aan het e-mailadres van een verantwoordelijke ouder. Dit laat ouders toe om een oogje in het zeil te houden wanneer hun kinderen via de chatbox in contact zijn met andere gezinnen.

Hierdoor is Swap-Swap helemaal niet interessant voor groomers. Gebeurt er toch iets waar je je ongemakkelijk bij voelt? Praat erover met je ouders of meldt het gedrag aan info@swap-swap.be of help@childfocus.be. Meer info over veilig online vind je bij Child Focus.

Screent Swap-Swap de deelnemende gezinnen?

Nee. Swap-Swap zorgt enkel voor een veilige omgeving waarin gelijkgestemde en gemotiveerde gezinnen met elkaar in contact kunnen komen. De verantwoordelijkheid voor het leggen van contact, de selectie van een Swap en de uitwisseling ligt bij de ouders. Het is aan de ouders om elkaar te leren kennen of ontmoeten voor de uitwisseling plaats vindt en om duidelijke afspraken te maken. Meer hierover vindt je in de Algemene Voorwaarden.

We hebben een tijdje geleden een bericht gestuurd, maar nog steeds geen bericht terug ontvangen. Wat moeten we doen?

Het is vervelend om lang of tevergeefs op een antwoord te moeten wachten. We proberen in de administratie van het platform dit wat te sturen: We sturen meldingen uit telkens wanneer een nieuw bericht aankomt. Deze meldingen komen echter niet altijd aan en als ze aankomen worden ook niet altijd opgevolgd. Het kan dus even duren eer jullie een leuk contact kunnen leggen. Er komen regelmatig nieuwe Swaps bij, dus ons advies is om regelmatig opnieuw in te loggen en een nieuwe familie te contacteren.

Uiteraard kunnen andere Swaps ook contact met jullie zoeken. De belangrijkste factor voor succes hierbij is het invullen van het zoekertje. Hier kan je kort iets over jezelf vertellen en wat je motiveert om een uitwisseling te willen doen.

Ik heb opmerkingen of ideeën om Swap-Swap beter te maken. Waar kan ik terecht?

Swap-Swap is heel blij met opmerkingen en ideeën om Swap-Swap beter te maken. Je kan deze doorsturen naar info@swap-swap.be. Bel je liever? Geef dan je telefoonnummer door en vraag om gebeld te worden.