Je veux faire un don pour soutenir la mission de Swap-Swap. Avec ces fonds, Swap-Swap peut toucher plus de familles et ainsi mieux accomplir sa mission.


Ik wil een gift doen om de missie van Swap-Swap te ondersteunen. Met deze fondsen kan Swap-Swap meer gezinnen bereiken en zo haar missie beter verwezenlijken.

Naam / Nom

Naam van je organisatie (indien van toepassing) / Nom de votre organisation (le cas échéant)

Bedrag / Montant €*