Belangrijk!
Swap-Swap werkt met een familie-account. Deze omvat tenminste één ouder, en één jongere. En deze ouder en jongere moeten beiden met hun e-mailadres en wachtwoord geregistreerd zijn.

Bij Swap-Swap is de veiligheid van onze Swaps op het internet de eerste prioriteit. Dankzij een familie-account kan een jongere Swap-Swap zelfstandig gebruiken, en blijft ouderlijk toezicht gegarandeerd.