Hoe leer je een taal?

Swap-Swap las het referentiewerk “How languages are learned”, en somt de belangrijkste conclusies op in verband met taaluitwisselingen.

Talenkennis is belangrijk. Het kan mooie contacten opleveren, zowel in je persoonlijke als in je professionele leven. Maar hoe leer je een taal eigenlijk? Welke methode is de beste? Er zijn verschillende visies over taalonderwijs. En er is al heel wat onderzoek verricht naar taalverwerving. Patsy Lightbrown en Nina Spada zetten de visies en de resultaten van vele onderzoeken bijeen in het boek “How languages are learned” (uitgegeven in 2013 bij Oxford University Press).

Het boek vertrekt vanuit het aanleren van de eigen moedertaal. Dit proces verloopt volgens patronen die heel gelijkaardig zijn voor alle kinderen en alle talen. Ook worden bijna alle kinderen uiteindelijk vloeiend in hun moedertaal.

Bij het leren van een vreemde taal is dit niet zo. Er zijn namelijk enorme verschillen in omstandigheden:  de leeftijd waarop de student start met het leren van de vreemde taal, of de student de taal voornamelijk op school leert, of door in een anderstalige omgeving te leven, hoe groot de motivatie is, de didactische methode, de moedertaal van de student, …

“How languages are learned” rafelt deze verschillen systematisch uit aan de hand van een literatuurstudie. In het laatste hoofdstuk doen de auteurs aanbevelingen voor taalleerkrachten.

Wij lazen het boek vanuit een ander perspectief: wat kunnen we leren in verband met taaluitwisselingen?

Wat leren we uit “How languages are learned” in verband met taaluitwisselingen?

1 Het hoeft niet te verbazen dat het aantal uren blootstelling aan de vreemde taal cruciaal is. Wanneer je een taal enkel op de schoolbanken leert en er verder weinig mee te maken krijgt, verloopt het leerproces erg traag, en leer je de taal nooit vloeiend spreken. Je moet dus op zoek naar manieren om met de vreemde taal in contact te komen buiten de schoolbanken. Zoals bijvoorbeeld op taaluitwisseling gaan.
Hoe leer je een taal
2 Motivatie speelt een grote rol bij het leren van een vreemde taal. Studenten die vrienden hebben die de vreemde taal spreken, zijn gewoonlijk meer gemotiveerd om deze taal onder de knie te krijgen. Hier hebben taaluitwisselingen een streepje voor op taalkampen. Op taalkamp zit je immers meestal samen met kinderen of jongeren die jouw moedertaal spreken. Op uitwisseling maak net vrienden die een andere taal spreken.

3 Vlotheid is het belangrijkste aspect voor sociale en professionele contacten. Een vreemde taal vlot leren spreken is niet gelinkt aan IQ. Iedereen kan dus de ambitie hebben om vlot te worden in een vreemde taal!

4 Tijdens een taaluitwisseling heb je voornamelijk informele conversaties. Deze zijn een uitstekende gelegenheid om je passieve kennis te activeren. Met andere woorden: je leert je vlot uitdrukken in de vreemde taal. Het is echter geen goede context om de taalfouten die je maakt te verbeteren, of om nieuwe taalconstructies te leren. Dit doe je meestal sneller op school.

5 Elke fase van het leerproces kent zijn eigen typische taalfouten. Angst dat fouten “blijven hangen” is ongegrond. Wanneer een student een volgende fase bereikt, verdwijnen deze fouten. (En maken ze soms plaats voor andere taalfouten.) Tijdens je taaluitwisseling moet je dus geen schrik hebben om fouten te maken. En omgekeerd: wanneer je met een anderstalige optrekt, mag je haar of zijn taalfouten gerust over het hoofd zien – zolang je elkaar begrijpt.

6 Taal heeft ook een culturele component. Daardoor is het bijna onmogelijk om een taal echt helemaal onder de knie te krijgen zonder ook in de cultuur ondergedompeld te worden. Hoewel je je misschien grammaticaal perfect uitdrukt, kan je soms je boodschap toch niet overbrengen. In het boek heet dit: “Communication breakdown”. Op uitwisseling leer je niet alleen de taal, maar maak je ook kennis met de cultuur. Weer een goede reden voor een taaluitwisseling!

Zin om zelf op uitwisseling te gaan?

Start je zoektocht vandaag en schrijf je in!

Meer te weten komen over taaluitwisselingen?

Related Posts